3/4″ OD Round Tube

$4.25$10.95

3/4″ OD Round Tube

Clear

3/4″ OD Round Tube

Available in several stocked lengths.

2 feet, 4 feet, and 8 feet long

Quantity discounts:

10-49 (10% Qty Discount)

50-99 (15% Qty Discount)

100 (20% Qty Discount)

Large quantity (wholesale quantities), custom length, custom colors, and limited fabrication services available. Inquire and let us quote on your needs. Email [email protected] with Tube or Rod, outer diameter, lengths, color request or stock color, and what fabrication services you may need (drilling holes through, angle cuts, chamfered ends, pencil points). Please also include your name, organization (if any), address, phone number, email address, and any other information you may wish to provide to help us better quote your needs.

Additional information

Weight N/A
Dimensions N/A
Outer Diameter

3/4"

Weight (lb)

0.375, 0.75, 1.50

Wall Thickness

1/8" Wall

Length

2 Foot, 4 Foot, 8 Foot

Color

Black, Gray

Customers who viewed this item also viewed…